Osdal Hemtjänst

Vägen till omvårdnad

Om oss

Vi På Osdal hemtjänst vill ge dig en hjälpande hand med allt i det dagliga praktiska, från städning till personlig omvårdnad.

Resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning år 2020, positiva svar:

  • Hänsyn till åsikter och önskemål 100%. 
  • Bra bemötande av personalen 100%.
  • Personalen utför sina arbetsuppgifter 100%.
  • Känner förtroende för personalen 100%.

Bemötande

Vi på Osdal hemtjänst visar respekt, lyhörd och empati för vårdtagare men att ska ändå kunna förklara saker på ett enkelt och tydligt sätt. På Osdal hemtjänst ges ett bemötande som består av ett professionellt sätt som ge värme, omtanke, kärlek och respekt till vårdtagare.  

Vi medarbetare på Osdal hemtjänst även verksamhetschefen är gäster hemma hos vårdtagare vilket vi alltid respekterar.  

Vi lyssnar även på anhöriga vid önskemål när vi utformar genomförandeplanen. 

Varje människa är unik och vill kunna bestämma själv över sitt eget liv därför är det alltid viktigt att vi låter vårdtagare få stort inflytande på hur insatserna ska utföras. 

Bemanningen ska planeras på bästa sätt i förhållande till målen och bästa kvalitén för vårdtagare. Hos oss på Osdal hemtjänst  kommer du få hjälp av undersköterskor  och vårdbiträde med lång erfarenhet.  

Osdal hemtjänst ledningspersonal 

 Linda Cumee

Enhetschef / Undersköterska 

Fatema  Nori  

verksamhetschef /Undersköterska 

Liridon Peci   

Samordnare/ Undersköterska

Kom och besök oss

Telefon

0738-70 02 46

 

Telefon tid

 kl. 07.00- 23.00

Maila oss

info@osdalhemtjanst.se