GDPR

Så hanterar Osdal hemtjänst AB dina personuppgifter. 

Din integritet är viktig för oss. För att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt och enligt den nya dataskyddförordningen (GDPR) har vi på Osdal hemtjänst tagit fram om hur vi behandlar personuppgifter.

Berörd personal samt vårdtagare informeras om hur vi hanterar uppgifterna. 

Vi lagrar vårdtagares uppgifter i våra datasystem Viva, Tes, CareApp och Phoniro nyckel hantering. 

Särskild tystnadsplikt finns för personal när det gäller uppgifter.

En del av uppgifterna som handlingskvittens lagras i pappersform i dokumentförvaring i företaget. 

Registerutdrag ur belastningsregistret

Osdal Hemtjänstteam har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister.

Vi värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget, det är ett krav från kommunen. 

Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen.

Blanketten hittar du på Polisens hemsida under belastningsregistret – begär utdrag:
Klicka här!

Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor – beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. När du fått ditt brev med utdraget från Polisen ska du lämnad till oss i oöppnat kuvert.

Hälsningar

Osdal hemtjänst AB 

Tel: 0738700246